A RONDOGO.HU ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Mi, a RONDOgo s.r.o., azonosítószám: 242 47 286, székhely: Freyova 82/27, 190 00 Praha-Vysočany, a Prágai Városi Bíróság Cégjegyzékében C 196838 szám alatt bejegyzett társaság (a továbbiakban, mint „RONDOgo”) és a Rondo data s.r.o. azonosítószám: 290 64 07, székhely: Freyova 82/27, Vysočany, 190 00 Praha 9, a Prágai Városi Bíróság Cégjegyzékében C 160959 szám alatt bejegyzett társaság (a továbbiakban, mint „Rondo data”) munkatársai rendkívüli figyelmet fordítunk a személyes adatok védelmére.

A jelen dokumentum tájékoztatással szolgál az általunk feldolgozott személyes adatok jellegéről, arról, hogy az adatokat hozzájárulás vagy egyéb jogcím alapján dolgozzuk-e fel, milyen célokra használjuk fel őket, mely személyek részére továbbíthatjuk őket, valamint hogy Ön milyen jogokkal rendelkezik személyes adatainak feldolgozása tekintetében.

TARTALOM

 1. Ki határozza meg, hogy a személyes adatok hogyan kerülnek feldolgozásra?
 2. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?
 3. Milyen forrásokból szerzünk személyes adatokat?
 4. A sütik és egyéb technológiák használata a személyes adatok feldolgozása során
 5. Miért dolgozunk fel személyes adatokat és mi jogosít fel minket erre?
 6. Ki dolgozza fel az Ön személyes adatait és kinek a részére továbbítjuk őket?
 7. A személyes adatok az Európai Unió tagállamain kívülre történő továbbítása
 8. Milyen jogokkal rendelkezik Ön személyes adatainak feldolgozása kapcsán?
 9. Hogyan gyakorolhatja vonatkozó jogait?
 1. Ki határozza meg, hogy a személyes adatok hogyan kerülnek feldolgozásra?
  • Mi, a RONDOgo és a Rondo data munkatársai (a továbbiakban együttesen, mint „Mi”), határozzuk meg, hogy milyen célból és milyen módon dolgozzuk fel személyes adatait, különösen például, hogy gyűjtünk-e, feljegyzünk-e, válogatunk-e és adott esetben közzéteszünk-e ilyen személyes adatokat, valamint mi vagyunk felelősek az Ön személyes adatainak ilyen jellegű feldolgozásának megfelelő módon történő megvalósításáért is.
  • Ez a szerepkörünk a személyes adatok közös adatkezelői státuszunkból ered (a továbbiakban, mint „Közös Adatkezelők”), mivel a Rondogo.hu portált közösen, egy szerződés alapján üzemeltetjük, ezért az Ön személyes adatainak feldolgozását is közösen irányítjuk.
  • A Rondogo.hu weboldalt közösen üzemeltetjük - a Rondo data az üzemeltetésben az Ön adatainak elemzése révén vesz részt az üzemeltetésben.
  • Személyes adatainak feldolgozásáért közösen vagyunk felelősek és az adatalanyként a személyes adatai feldolgozása tekintetében Önt megillető jogokat a Közös Adatkezelők bármelyikével - tehát a RONDOgo vagy a Rondo data társasággal - szemben gyakorolhatja. Ezen kívül a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatosan bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a következő pontban leírt lépéseket követve: I. pont: Hogyan gyakorolhatja vonatkozó jogait?. Az F. pont: Ki dolgozza fel az Ön személyes adatait és kinek a részére továbbítjuk őket? pontban meghatározott egyéb személyek is részt vehetnek az Ön személyes adatainak feldolgozásában, akár adatkezelőként, akár adatfeldolgozóként.
 2. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?
  • Fontos számunkra, hogy tisztában legyen vele, hogy személyes adatait hogyan és milyen célokból dolgozzuk fel. A következő pontban áttekintjük a személyes adatok érintett körét, valamint példákat is biztosítunk:
   1. Elérhetőségek

    • Ez elsősorban postacímét, telefonszámát vagy e-mail címét foglalja magában, amelyek értesítéseink kézbesítése érdekében szükségesek. Eltérő esetben lemaradhat ajánlatainkról.
   2. Azonosító adatok

    • Ez elsősorban vezeték- és keresztnevét, születési idejét, felhasználónevét és jelszavát, cégjegyzékszámát (cégazonosító számát), valamint címét foglalja magában, amelyek fontosak, hogy biztosra vehessük, hogy a megfelelő személyt keressük fel. Valamint szeretnénk Önt nevén szólítani.
   3. A weboldal használatával kapcsolatos adatok

    • Az internet használatával és a Rondogo.hu weboldal (a továbbiakban, mint „Weboldal”) meglátogatásával Ön automatikusan továbbítja készüléke IP címét. Ezért meg tudjuk állapítani annak a hálózatnak és alhálózatnak a számát, amelyhez készüléke csatlakozik. Amennyiben böngészőjében engedélyezte a sütik tárolását, további információkat is küld részünkre a sütik révén, például, hogy melyik oldalakra látogatott el, illetve számítógépe felhasználói beállításait. A sütik használatára vonatkozó további információkért kérjük tekintse meg a D. pont: A sütik és egyéb technológiák használata a személyes adatok feldolgozása során című pontot!
    • A naplók segítségével, amelyekben a Weboldalon végzett tevékenységeivel kapcsolatosan többek között biztonsági okokból is gyűjtünk adatokat, meg tudjuk állapítani adott bejelentkezés hosszát, a Weboldalon végzett tevékenységeit, valamint a nyomtatványokon megadott adatokkal kapcsolatos információkat. Weboldalunk és szolgáltatásaink optimális megjelenítése érdekében információkat használunk fel operációs rendszerével (pl. Windows vagy macOS), annak verziójával, valamint a bejelentkezésre használt készülékek műszaki adataival kapcsolatban (például okostelefonja típusa). Ennek köszönhetően folyamatosan fejleszteni tudjuk, valamint az Ön műszaki lehetőségeihez tudjuk igazítani szolgáltatásainkat. További információkért kérjük tekintse meg a D. pont: A sütik és egyéb technológiák használata a személyes adatok feldolgozása során című pontot!
   4. Földrajzi helyzetre vonatkozó adatok

    • Ezek az adatok egy adott helyszín GPS koordinátáinak (vagy címének) azonosítására szolgálnak. A földrajzi helyzetével kapcsolatos adatokat a felhasználói fiókjába történő bejelentkezése során a kapcsolódó naplókból olvassuk ki. A Weboldalra való látogatása során a földrajzi helyzetével kapcsolatos adatokat arra is használjuk, hogy meg tudjuk jeleníteni az Ön jelenlegi tartózkodási helyéhez közeli szolgáltatások kapcsolatfelvételi adatait.
   5. A termékek és szolgáltatások használatával kapcsolatos adatok

    • Kampányaink pontosabb célzása érdekében adatokat használunk fel azzal kapcsolatban, hogy milyen szolgáltatásokat használ, valamint ezek felhasználói feltételeiről, illetve arról, hogy továbbra is használja-e őket vagy már lemondta őket. Tudjuk, hogy milyen gyakran jelentkezik be felhasználói fiókjába, illetve hogy végzett-e bármilyen tevékenységet a fiókjában vagy egy idő után kijelentkezett. Szolgáltatásaink fejlesztése érdekében kérdőívek és felhasználói tesztelés révén gyűjtött adatokat is felhasználunk.
   6. Interakciókkal kapcsolatos adatok

    • Annak elkerülése érdekében, hogy ugyanabból az okból többször is megkeressük Önt, feljegyzéseket készítünk az Önnel való kapcsolattartásunkról. Ez magába foglalja a kapcsolatfelvétel napját (és időpontját), a kapcsolatfelvétel okát, valamint, hogy mi kezdeményeztük-e a kapcsolatfelvételt vagy Ön. Ez a használt csatornától függetlenül minden kapcsolatfelvételre érvényes, de különösen a telefonon, chaten keresztül, levélben, emailben, a weben vagy mobil alkalmazáson keresztül történő kapcsolatfelvétel esetben - az utóbbi esetekben GoogleID és AppleID azonosítóit is feljegyezzük. Ennek célja, hogy ne keressük meg Önt többször egy olyan ajánlattal, amely nem nyerte el tetszését, illetve hogy jobban megérthessük szükségleteit.
   7. Közösségi médiával kapcsolatos adatok

   8. Tranzakciókkal kapcsolatos adatok

    • Ezek különösen bankszámlaszámait, a számlatulajdonos nevét, valamint a kifizetések idejét és összegét foglalják magukba, beleértve a azokat tranzakciókat is, amelyeket a versenyen való pontszerzés érdekében történnek. Erre az információra a Rondo program üzemeltetése érdekében van szükségünk, illetve azért, hogy a nyeremények összegét el tudjuk utalni Önnek ha a Rondo programban díjat nyer.
   9. Kérdőívek és felhasználói tesztelés révén gyűjtött adatok

    • Amikor új szolgáltatásokat fejlesztünk ki vagy szeretnénk megtudni, hogy mit gondol jelenlegi szolgáltatásainkról és hirdetéseinkről, illetve meg szeretnénk tudni, hogy milyen szolgáltatások iránt érdeklődik, különböző kérdőívek formájában kérdezzük meg felhasználóinkat. Az új szolgáltatások fejlesztése során úgynevezett felhasználói tesztelést végzünk. Ezek a tesztek lehetővé teszik annak megállapítását, hogy az alkalmazás megnyerő és egyben könnyen használható-e.
   10. Vásárlási adatok

    • A partnereinknél megvalósított Rondon feltöltések nyomon követése és a feltöltések érvényességének a partnerek adatival való összehasonlítása révén történő megerősítése érdekében adatokat jegyünk fel a partnereinknél végzett vásárlásaival kapcsolatban. Ezek közé tartoznak például a vásárlás értékével, a vásárlásonként szerzett Rondonok összegével, a vásárlás napjával és időpontjával, az értékesítővel, valamint a vásárlás helyéül szolgáló üzlettel és a kosárban található tételekkel kapcsolatos adatok.
 3. Milyen forrásokból szerzünk személyes adatokat?
  • Az általunk feldolgozott személyes adatokat elsősorban Öntől szerezzük be, illetve a Weboldal és a szolgáltatások Ön általi használata és az Önnel való kapcsolattartásunk során gyűjtjük. Személyes adatokat közvetlenül az Ön a Weboldalon tanúsított viselkedésének megfigyelése révén is gyűjtünk.
  • Üzleti tevékenységeink végzése során egyéb személyes adatokat is gyűjtünk, amelyeket elsősorban az Ön által átadott adatokból következtetünk ki.
  • Személyes adatokhoz juthatunk partnereink révén is, akik utasításainknak megfelelően és az általunk meghatározott célokból feldolgozzák az Ön személyes adatait és akik ezért a hozzánk való viszonyuk tekintetében adatfeldolgozónak minősülnek (például az Ön vásárlásaival kapcsolatos adatok esetében), és/vagy adatkezelőnek minősülő partnereink révén is. Az adatfeldolgozókkal és adatkezelőkkel kapcsolatos további információkért kérjük tekintse meg az az F. pont: Ki dolgozza fel az Ön személyes adatait és kinek a részére továbbítjuk őket? pontot!
 4. A sütik és egyéb technológiák használata a személyes adatok feldolgozása során
  • Amikor a Weboldalra látogat, kisméretű fájlokat, úgynevezett sütiket (cookie) mentünk készülékére, majd ezekből adatokat olvasunk ki. A süti egy kisméretű fájl, amelyet internet böngészőjében vagy számítógépe merevlemezén tárolunk. Bizonyos sütik lehetővé teszik számunkra, hogy nyomon kövessük tevékenységeit a Weboldalunkon attól a pillanattól kezdve, hogy webböngészőjét megnyitja, addig a pillanatig, amíg bezárja azt. Ezek a sütik a webböngészője ablakának bezárásakor azonnal törlésre kerülnek. Egyéb sütik egy meghatározott ideig készülékén maradnak és minden alkalommal aktiválódnak, amikor ellátogat az adott sütit létrehozó weboldalra. Pixel címkéket (másik nevükön webjelzőket) is alkalmazunk, amelyek a sütikhez hasonló célokat szolgáló kisméretű képek. Az Ön számítógépe merevlemezén tárolt sütikkel ellentétben a pixel címkék a Weboldal részét képezik. Ezekhez hasonlóan egyéb technológiákat is használunk, amelyek információkat gyűjtenek az Ön készülékével vagy böngészőjével kapcsolatban és adatokat tárolnak azokon/azokban. Az egyszerűség kedvéért ezekre a technológiákra a jelen dokumentumban együttesen sütikként hivatkozunk. Nem csak elmentünk sütiket a készülékére, de be is olvassuk a Weboldalunk által az Ön készülékére mentett sütiket.
  • Bizonyos sütiket közvetlenül a Weboldalunk ment és olvas be. Ezek a sütik a következőképen segítik munkánkat:
   • azonosítják Önt, amikor a Weboldal különböző oldalai között navigál vagy amikor újból meglátogatja a Weboldalt, pl. annak érdekében, hogy az Ön által összegyűjtött (Rondonnak nevezett) pontok ne törlődjenek és emlékezzünk egy adott készülékről való bejelentkezéséről, hogy ne kelljen e-mail címét és jelszavát ismételten megkérdeznünk, illetve hogy adatokat tudjunk elmenteni azzal kapcsolatban, hogy a weboldal melyik változatát jelenítsük meg Önnek, ha a Weboldalnak bármikor több változata is létezne;
   • feljegyzik, hogy a jelen dokumentum értelmében hozzájárulását adta, például, hogy beleegyezett-e egy adott felmérésben való részvételbe;
   • feljegyzik egy adott szolgáltatás keretében megadott adatait;
   • a Weboldal az Ön készülékének megfelelő tartalmait jelenítik meg;
   • gondoskodnak a biztonságról, például lehetővé teszik annak kivizsgálását, hogy valaki tiltott célokra használta-e a Weboldallal való kapcsolatát vagy illetéktelenül használja-e személyazonosságát;
   • a Weboldal meghibásodott vagy nem megfelelően működő részeinek feljegyzése, kivizsgálása és kijavítása;
   • gondoskodnak róla, hogy a közösségi média bővítmények működnek ha be van jelentkezve az adott közösségi média szolgáltatásokba.
  • Az ilyen sütik és egyéb fájlok szükségesek a Weboldal működéséhez. Ha ezeket a sütiket letiltja böngészőjében, előfordulhat, hogy a Weboldal nem megfelelően működik majd és lehet, hogy nem tudunk majd termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtani az Ön számára.
  • Ezen felül az Ön hozzájárulásával az alábbi sütiket mentjük az ön készülékén és olvassuk be:
   • a Weboldalról származó sütik, amelyek a következőket teszik lehetővé:
    • a Weboldal és annak adott oldalai forgalmának megfigyelése, statisztikák és jelentések készítése, a hirdetések hatékonyságának mérése;
    • a Weboldal eltérő változatainak megjelenítése az Ön számára, amikor különböző új funkciókat próbálunk ki;
    • a Weboldal tartalmának személyre szabása az Ön számára - például azoknak a termékeknek az előnyben részesített megjelenítése, amelyeket Ön már korábban megtekintett, illetve személyre szabott ajánlatok megjelenítése a Weboldalon;
   • harmadik felektől származó sütik, amelyeket a harmadik felek az alábbi célokra használhatnak:
    • adatok gyűjtése az Ön a Weboldalon és egyéb weboldalakon tanúsított viselkedésével kapcsolatban;
    • személyre szabott ajánlatok és célzott hirdetések megjelenítése a mi Weboldalunktól eltérő, de azonos hirdetési hálózatok részét képező egyéb weboldalakon;
    • csatlakozás az olyan közösségi média szolgáltatásokhoz, mint a Facebook, beleértve az automatikus bejelentkezést és a „Tetszik” gomb működésének biztosítását is, valamint személyre szabott ajánlatok és célzott hirdetések megjelenítéséhez az ilyen, a mi Weboldalunktól eltérő közösségi média platformokon és weboldalakon - az érintett közösségi média és hirdetési hálózatok listája az F. pont: Ki dolgozza fel az Ön személyes adatait és kinek a részére továbbítjuk őket? című pontban olvasható.
  • Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a Süti beállítások és a kapcsolódó adatfeldolgozás című oldalon.
  • A Weboldalon tanúsított viselkedésével kapcsolatosan nem csak sütik segítségével gyűjtünk adatokat. A gyűjtött adatok körébe tartoznak a következők is, amelyek szintén a fent említett célokat szolgálják:
   • készüléke IP címe (a készülék azon címe, amelyet az interneten található egyéb készülékekkel való kommunikáció során használ);
   • MAC cím (a készülék azon címe, amelyet a helyi hálózaton található egyéb készülékekkel való kommunikáció során használ);
   • készüléke operációs rendszere, verziója és nyelvi beállításai;
   • a készülékén használt böngésző, annak verziója és nyelvi beállításai;
   • annak a weboldalnak a címe (URL címe), amelyről a Weboldalunkra érkezik;
   • az Ön készüléke és a Weboldalunk között folytatott kommunikáció nyilvántartása.
 5. Miért dolgozunk fel személyes adatokat és mi jogosít fel minket erre?
  • Üzleti tevékenységünk végzése során különböző személyes adatokat különböző célokból dolgozunk fel, vagy
   • az Ön hozzájárulása nélkül, de saját jogos érdekünk alapján, amikor valamely szerződést teljesítünk vagy egy jogi kötelezettségnek felelünk meg, vagy
   • az Ön hozzájárulásával.
  • Azt, hogy az Ön hozzájárulása nélkül milyen adatfeldolgozást folytatunk az adatfeldolgozás célja és a hozzánk való viszonya határozza meg, például, hogy csak látogatója-e a Weboldalnak vagy regisztrál-e a Weboldalon és hozzájárulását adja-e személyes adatainak meghatározott célokból történő feldolgozásához.
  • Amennyiben regisztrál és ezt követően benevez egy versenyre, az Ön hozzájárulása nélkül, de saját jogos érdekünk alapján, amikor valamely szerződést teljesítünk vagy egy jogi kötelezettségnek felelünk meg, illetve az Ön által adott hozzájárulás alapján valamelyik meghatározott célból dolgozzuk fel személyes adatait.
  • Személyes adatait az Ön hozzájárulása nélkül az alábbi célokból dolgozzuk fel:
   • Az Ön a Rondo programban való részvételének biztosítása
    • Az Ön személyes adatainak ilyen jellegű feldolgozása az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében szükséges. Ha fiókot hoz létre a Weboldalon, az Önnel kötött szerződésünk teljesítése érdekében feldolgozzuk kapcsolattartási adatait, azonosító adatait, a Weboldal használatával kapcsolatos adatokat, a termékek és szolgáltatások használatával kapcsolatos adatokat, az interakciókkal kapcsolatos adatokat, a tranzakciókkal kapcsolatos adatokat, valamint a vásárlásokkal kapcsolatos adatokat, amelyek az Ön felhasználói fiókjának fenntartása és a Rondo programban, illetve a versenyekben való részvétele érdekében szükségesek. A szerződés (pontosabban a szerződéses jogviszony), amelyen az adatfeldolgozás alapul a fiókja létrehozásával egyidőben jön létre (a Rondo Program Tagság Általános Szerződési Feltételei a RONDO Verseny Szerződéses Feltételei oldalon olvashatók).
    • Ebből a célból a személyes adatokat a szerződéses jogviszony fennállása - vagyis a Rondo programban való részvétele - alatt, valamint a szerződéses jogviszony és programban való részvétele lezárulását követő 3 év során dolgozzuk fel, mivel ezek szükségesek lehetnek a személyes adatainak a hatályos és érvényes jogszabályoknak megfelelően történő törlése érdekében.
   • Szolgáltatásaink jogosulatlan felhasználásával és a jogszerűtlen viselkedéssel szembeni védelem
    • Ebből a célból kapcsolattartási adatait, azonosító adatait, a Weboldal használatával kapcsolatos adatokat, az interakciókkal kapcsolatos adatokat, a tranzakciókkal kapcsolatos adatokat, valamint a vásárlásokkal kapcsolatos adatokat dolgozzuk fel, amelyek jogos érdekeink védelme érdekében szükségesek, beleértve a szolgáltatásaink jogosulatlan felhasználással szembeni védelmét és a jogszerűtlen viselkedések megakadályozását.
    • Ezek az adatok rendszerint arra szolgálnak, hogy garantálni tudjuk termékeink és szolgáltatásaink biztonságát, kezelni tudjuk kockázatainkat, valamint meg tudjuk akadályozni és azonosítani tudjuk a csalással érintett tevékenységeket, stb.
    • Ebből a célból a személyes adatokat a szerződéses jogviszony fennállása - vagyis a Rondo programban való részvétele - alatt, valamint a szerződéses jogviszony és programban való részvétele lezárulását követő 3 év során dolgozzuk fel, mivel ezek szükségesek lehetnek a személyes adatainak a hatályos és érvényes jogszabályoknak megfelelően történő törlése érdekében.
   • Szolgáltatásaink használaton alapuló fejlesztése
    • Ha fiókot hoz létre a Weboldalon, feldolgozzuk a Weboldal használatával kapcsolatos adatokat, a termékek és szolgáltatások használatával kapcsolatos adatokat, az interakciókkal kapcsolatos adatokat, közösségi média adatokat, a tranzakciókkal kapcsolatos adatokat, a kérdőívekből és tesztelésből származó adatokat, amelynek alapját szintén jogos érdekünk képezi. Ez a jogos érdekünk szolgáltatásaink fejlesztése azok az Ön általi felhasználása alapján, valamint ajánlataink és a Weboldal, valamint a Rondo GO mobil alkalmazás funkcióinak optimalizálása. A fenti személyes adatokból származó - különösen a szolgáltatásokkal való elégedettségével kapcsolatos - információk alapján a jövőben fejleszteni tudjuk majd az Önnek nyújtott szolgáltatásainkat, hogy versenyeink még jobb élményt kínáljanak majd Önnek.
    • Ebből a célból a személyes adatokat a szerződéses jogviszony fennállása - vagyis a Rondo programban való részvétele - alatt, valamint a szerződéses jogviszony és programban való részvétele lezárulását követő 3 év során dolgozzuk fel, mivel ezek szükségesek lehetnek a személyes adatainak a hatályos és érvényes jogszabályoknak megfelelően történő törlése érdekében.
   • Belső feljegyzéseink, valamint jogaink és érdekeink védelme
    • Ebből a célból kapcsolattartási adatait, azonosító adatait, a Weboldal használatával kapcsolatos adatokat, földrajzi helyzetével kapcsolatos adatokat, a termékek és szolgáltatások használatával kapcsolatos adatokat, az interakciókkal kapcsolatos adatokat, a tranzakciókkal kapcsolatos adatokat, valamint a vásárlásokkal kapcsolatos adatokat dolgozzuk fel, amelyek jogos érdekeink - nevezetesen jogaink és érdekeink (vagyis jogos követeléseink) - védelme érdekében szükségesek, beleértve a belső feljegyzések vezetését és a szolgáltatásaink nyújtása feletti irányítás gyakorlását.
    • Ebből a célból személyes adatait az elévülés idejéig dolgozzuk fel, beleértve az esetleges felfüggesztésekkel vagy megszakításokkal érintett időszakokat is, de rendszerint nem tovább, mint a Rondo programban való részvételének végétől számított 16 évig.
    • Amennyiben valamely jogi, adminisztratív vagy egyéb eljárás megindítására kerül sor, személyes adatait a szükséges mértékben az ilyen eljárások ideje alatt is feldolgozzuk jogi követeléseink érvényesítése és/vagy védelme érdekében.
   • Szolgáltatásaink támogatása és hirdetése
    • Ebből a célból kapcsolattartási adatait, azonosító adatait, a Weboldal használatával kapcsolatos adatokat, földrajzi helyzetével kapcsolatos adatokat, a termékek és szolgáltatások használatával kapcsolatos adatokat, az interakciókkal kapcsolatos adatokat, a tranzakciókkal kapcsolatos adatokat, kérdőívekből vagy felhasználói tesztelésből származó adatokat, valamint a vásárlásokkal kapcsolatos adatokat dolgozzuk fel, amelyek jogos érdekeink védelme - nevezetesen szolgáltatásaink használatának népszerűsítése és az ilyen szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás nyújtása - érdekében szükségesek.
    • Ilyen módon személyes adatait például elégedettségi felmérések, évforduló emlékeztetők, valamint a Weboldalon közvetlenül megjelenő ajánlatok optimalizációja tekintetében dolgozzuk fel, beleértve az újonnan hozzáadott partnerekkel kapcsolatos értesítéseket is, akiknél Rondon pontok gyűjthetők.
    • Nem szeretnénk Önt szükségtelen vagy nem megfelelő tartalommal zavarni, ezért az általunk gyűjtött személyes adatokat felhasználjuk az Ön igényeinek megértése és a megfelelő megoldások felajánlása érdekében is. Ezek közé tartozhatnak például a fogyasztói versenyekben való részvétel, valamint a RONDOgo vagy Rondo data társaságok által nyújtott árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlatok is.
    • Az ilyen ajánlatok megjelenítése érdekében a Weboldalon például push értesítéseket vagy felugró ablakokat használunk.
    • Ebből a célból a személyes adatokat a szerződéses jogviszony fennállása - vagyis a Rondo programban való részvétele - alatt, valamint a szerződéses jogviszony és programban való részvétele lezárulását követő 3 év során dolgozzuk fel, mivel ezek szükségesek lehetnek a személyes adatainak a hatályos és érvényes jogszabályoknak megfelelően történő törlése érdekében.
   • Anonimizált elemzések készítése partnereink számára
    • Ebből a célból kapcsolattartási adatait, azonosító adatait, a Weboldal használatával kapcsolatos adatokat, földrajzi helyzetével kapcsolatos adatokat, a termékek és szolgáltatások használatával kapcsolatos adatokat, az interakciókkal kapcsolatos adatokat, a tranzakciókkal kapcsolatos adatokat, kérdőívekből vagy felhasználói tesztelésből származó adatokat, valamint a vásárlásokkal kapcsolatos adatokat dolgozzuk fel, amelyek jogos érdekeink védelme érdekében szükségesek, amely az anonimizált üzleti adatok partnereink számára történő biztosítását foglalja magában - ennek részeként partnereink számára anonimizált elemzéseket készítünk.
    • Az anonimizáció egy visszafordíthatatlan folyamat, amely részeként személyes adatait úgy módosítjuk, hogy Ön többé ne legyen beazonosítható azok alapján, ezért az ilyen adatok többé már nem minősülnek személyes adatoknak.
    • Ebből a célból a személyes adatokat a szerződéses jogviszony fennállása - vagyis a Rondo programban való részvétele - alatt, valamint a szerződéses jogviszony és programban való részvétele lezárulását követő 3 év során dolgozzuk fel, mivel ezek szükségesek lehetnek a személyes adatainak a hatályos és érvényes jogszabályoknak megfelelően történő törlése érdekében.
   • Jogszabályi kötelezettségeinknek való megfelelőség
    • Ebből a célból kapcsolattartási adatait, azonosítási adatait, valamint tranzakciókkal kapcsolatos adatait dolgozzuk fel saját jogi (jogszabályban meghatározott) kötelezettségeink teljesítése érdekében. Ezek közé tartoznak például az iparágunkra vonatkozó különböző jogszabályok értelmében fennálló archiválási kötelezettségek.
    • Ebből a célból a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig dolgozzuk fel.
  • Az Ön a Rondo programra való regisztrációja során vagy azt követően bármikor megadott hozzájárulásával folytatjuk azoknak a személyes adatoknak a feldolgozását, amelyek tekintetében hozzájárulását adta. Ezek a következő célokat foglalják magukban:
   • Partnereink szolgáltatásainak támogatása és hirdetése, valamint az Ön vásárlói viselkedésével kapcsolatos anonimizált elemzések készítése partnereink által.
    • Ebből a célból kapcsolattartási adatait és azonosító adatait (ezek közül is csak vezeték- és keresztnevét, illetve korát) dolgozzuk fel és továbbítjuk partnereink felé.
    • Ilyen módon személyes adatait például elégedettségi felmérések, évforduló emlékeztetők, valamint a elektronikus formátumú kereskedelmi ajánlatok készítése és küldése érdekében dolgozzuk fel partnereink számára az Ön a partnerek számára továbbított adatai alapján.
    • A személyes adatainak továbbítására vonatkozó részletes tájékoztatás az E. pont: Ki dolgozza fel az Ön személyes adatait és kinek a részére továbbítjuk őket? című pontban olvasható.
    • Ebből a célból személyes adatait a hozzájárulásával érintett ideig, de legfeljebb a velünk való utolsó interakciójának napjától számított 1 évig dolgozzuk fel. Interakció alatt a hozzájárulás megadását, illetve a Weboldal használatát értjük.
   • A Rondo, valamint partnereink termékeinek és szolgáltatásainak támogatása és népszerűsítése, beleértve a profilkészítést és a vásárlói viselkedéssel kapcsolatos névtelen elemzések készítését is.
    • Ebből a célból kapcsolattartási adatait, azonosító adatait, a Weboldal használatával kapcsolatos adatokat, földrajzi helyzetével kapcsolatos adatokat, a termékek és szolgáltatások használatával kapcsolatos adatokat, az interakciókkal kapcsolatos adatokat, közösségi média adatokat, a tranzakciókkal kapcsolatos adatokat, kérdőívekből vagy felhasználói tesztelésből származó adatokat, valamint a vásárlásokkal kapcsolatos adatokat dolgozzuk fel.
    • A Rondo az Ön igényeire szabása érdekében elemezzük a fent említett adatokat és további adatokat következtetünk ki azokból, amelyeket szintén erre a célra használunk fel.
    • Ily módon a Weboldalon tanúsított viselkedésével kapcsolatos, a regisztrációja előtt gyűjtött adatokat is felhasználhatjuk, illetve adatokat gyűjthetünk a Weboldalon tanúsított viselkedésével kapcsolatban még akkor is ha nem jelentkezik be (pl. ha sütik segítségével azonosítjuk Önt - lásd: D. pont: A sütik és egyéb technológiák használata a személyes adatok feldolgozása során).
    • Az Ön személyes adatainak ilyen jellegű feldolgozása magába foglalja az úgynevezett marketing-célú adatfeldolgozást is. Ezeket statisztikai és matematikai elemzésekként képzelheti el, amelyek céljai a felhasználók viselkedésének elemzése, valamint jövőbeli viselkedésének és üzleti potenciáljának felbecslése, a felhasználók profilozása, különböző szegmentációk, adatszolgáltatások, stb. lehetnek. Az adatfeldolgozás kézi vagy automatikus is lehet.
    • Ilyen módon személyes adatait például elégedettségi felmérések, évforduló emlékeztetők, valamint a elektronikus formátumú kereskedelmi ajánlatok készítése és küldése érdekében dolgozzuk fel anélkül, hogy adatait partnereink részére továbbítanánk.
    • Az ilyen jellegű marketing/kereskedelmi kommunikációk közé tartozhatnak például a fogyasztói versenyekben való részvétel, valamint a RONDOgo vagy Rondo data társaságok által nyújtott árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlatok is.
    • Az Önnel való kommunikáció során számos különböző csatornát használunk, különösen leveleket, e-maileket, SMS üzeneteket és push értesítéseket, azonban a Weboldalon megjelenő felugró ablakok használata is előfordulhat.
    • Ön bármikor jogosult letiltani a kereskedelmi/marketing üzenetek elektronikus úton - e-mailben vagy SMS-ben - történő küldését az Ön részére az adott üzenetekben megjelenő hivatkozások segítségével. Ilyen esetekben nem küldünk majd Önnek további kereskedelmi/marketing üzeneteket.
    • Ebből a célból személyes adatait a hozzájárulásával érintett ideig, de legfeljebb a velünk való utolsó interakciójának napjától számított 1 évig dolgozzuk fel. Interakció alatt a hozzájárulás megadását, illetve a Weboldal használatát értjük.
   • Szolgáltatásaink fejlesztése azok használata alapján; szolgáltatásaink támogatása és hirdetése; anonimizált elemzések készítése partnereink számára.
    • Ebből a célból a sütik és egyéb eszközök révén gyűjtött, a Weboldal használatával kapcsolatos adatokat, földrajzi helyzetével kapcsolatos adatokat, a termékek és szolgáltatások használatával kapcsolatos adatokat, az interakciókkal kapcsolatos adatokat, közösségi média adatokat dolgozzuk fel. Részletes információkért kérjük tekintse meg a D. pont: A sütik és egyéb technológiák használata a személyes adatok feldolgozása során című pontot!
    • Az ilyen célokból végzett adatfeldolgozás tartalma az adott célok fentebb olvasható leírásaiban meghatározott tartalmaknak felel meg - kizárólag az ilyen célokból feldolgozott adatok köre bővül ki.
    • Ezekből a célokból személyes adatait a hozzájárulásával érintett ideig, de legfeljebb a velünk való utolsó interakciójának napjától számított 1 évig dolgozzuk fel. Interakció alatt a hozzájárulás megadását, illetve a Weboldal használatát értjük.
 6. Ki dolgozza fel az Ön személyes adatait és kinek a részére továbbítjuk őket?
  • A fent említett minden személyes adatot mi, mint Közös Adatkezelők dolgozzuk fel (lásd: A. pont: Ki határozza meg, hogy a személyes adatok hogyan kerülnek feldolgozásra?). Ez azt jelenti, hogy mi határozzuk meg, hogy milyen célból és milyen módon dolgozzuk fel személyes adatait, különösen például, hogy gyűjtünk-e, feljegyzünk-e, válogatunk-e és adott esetben közzéteszünk-e ilyen személyes adatokat, valamint mi vagyunk felelősek az Ön személyes adatainak ilyen jellegű feldolgozásának megfelelő módon történő megvalósításáért is.
  • Az Ön hozzájárulása alapján személyes adatait egyéb jogi személyek részére is továbbíthatjuk, amelyek szintén adatkezelői szerepet töltenek be, például egy Önnel kötött szerződés teljesítése kapcsán a teljesítésben részt vevő partnereink számára vagy akik velünk együtt a közös adatkezelők szerepkörét töltik be, például Facebook, egy közösségi média üzemeltető, amelynek adatvédelmi szabályzata itt található: https://www.facebook.com/policy.php.
  • Ezen kívül egyéb adatfeldolgozók szolgáltatásait is igénybe vesszük a személyes adatok feldolgozása során, akik kizárólag a mi utasításaink alapján és az E. pont: Miért dolgozunk fel személyes adatokat és mi jogosít fel minket erre?. pontban meghatározott célokból dolgozzák fel a személyes adatokat. Ezeknek az adatfeldolgozóknak a listája:
   1. felhőalapú szolgáltatásokat és egyéb technológiákat vagy támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, például Amazon Web Services, SuperNetwork s.r.o., Creative Developers spol. s r.o., I&Q GROUP, spol. s r.o., stb.;
   2. marketing eszközök üzemeltetői, például Facebook, Inc., Google, Inc. and Seznam.cz, a.s., amelyek segítségével Weboldalunkat optimalizálni tudjuk, illetve személyre tudjuk szabni az Önnek nyújtott tartalmakat és ajánlatokat;
   3. e-mailes marketing kampányok üzemeltetői, például a Mailkit s.r.o., azonosítószám: 264 49 901 és Etnetera a.s., azonosítószám: 251 038 14;
   4. fizetési szolgáltatások üzemeltetői, például a ComGate Payments, a.s., azonosítószám: 279 24 505.
 7. A személyes adatok az Európai Unió tagállamain kívülre történő továbbítása
 8. Milyen jogokkal rendelkezik Ön személyes adatainak feldolgozása kapcsán?
  • Ahogy mi jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezünk személyes adatainak feldolgozása tekintetében, Önt szintén bizonyos jogok illetik meg ha személyes adatait feldolgozzuk. Ezek a jogok közé tartoznak a következők:
   1. A hozzájárulás visszavonása
    • A részünkre nyújtott hozzájárulásai teljes mértékben önkéntesek és Önnek nem kötelessége hozzájárulását adnia.
    • A fenti E. pont: Miért dolgozunk fel személyes adatokat és mi jogosít fel minket erre? pontban felsorolt célokkal kapcsolatos hozzájárulásának megtagadása vagy annak visszavonása azonban nem befolyásolja majd képességünket arra, hogy a jogos érdekünkkel kapcsolatosan kereskedelmi/marketing üzeneteket küldjünk Önnek (a kérdéses célt lásd: (e) Szolgáltatásaink támogatása és hirdetése).
    • Minden az Ön hozzájárulásán alapuló adatfeldolgozás tekintetében hozzájárulását visszavonhatja egy a következő címre küldött e-mail formájában: r.0G2Q.@UXis.6.@nT.@lfVr.f.hntfJo@Le.@@VwXjr...@VYoaRSn.@BZ.gO.1yd@o.e7Kf.@Pgh@.2.C@o.g.8S7q.C4it.hdou@S9...F. A visszavonást a regisztráció során használ e-mail címéről kell küldenie, hogy meg tudjunk bizonyosodni személyazonosságáról.
    • Amennyiben visszavonja a RONDOgo vagy a Rondo data számára adott hozzájárulását, ez a másik Közös Adatkezelő (vagyis értelemszerűen a RONDOgo vagy a Rondo data) számára adott hozzájárulásának visszavonásával is jár. A fenti rendelkezés azt jelenti, hogy a hozzájárulás visszavonását követően sem a RONDOgo, sem a Rondo data nem fogja személyes adatait az Ön által adott (majd később visszavont) hozzájárulásban meghatározott célokból feldolgozni.
    • A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőző feldolgozás jogszerűségét.
   2. Hozzáférési jogosultság
    • Egyszerűen megfogalmazva, Ön jogosult tisztában lenni vele, hogy mely személyes adatait dolgozzuk fel, milyen célból, mennyi ideig, milyen forrásból szereztük be azokat, kiknek továbbítottuk, rajtunk kívül ki dolgozza fel őket, és személyes adatai feldolgozása tekintetében milyen egyéb jogokkal rendelkezik. Minden kapcsolódó információt megtalál a jelen, A Rondogo.hu adatvédelmi szabályzata, című dokumentumban. Azonban ha nem biztos benne, hogy személyes adatai közül melyikeket dolgozzuk fel, megkérhet minket, hogy erősítsük meg, hogy dolgozunk-e fel személyes adatokat Önnel kapcsolatban és ha igen, akkor Ön jogosult az ilyen személyes adatokhoz hozzáférni. Az Ön hozzáférési jogának részeként felkérhet minket, hogy adjuk át Önnek személyes adatai egy példányát; az első példányt ingyenesen állítjuk ki, minden további példány esetében azonban díjat számítunk fel.
   3. Helyesbítési jog
    • Ha tudomására jut, hogy az Önnel kapcsolatos, általunk kezelt személyes adatok pontatlanok vagy hiányosak, Ön jogosult azok szükségtelen késlekedés nélküli helyesbítését és kiegészítését kérni.
   4. Törléshez való jog
    • Bizonyos esetekben Ön jogosult személyes adatainak törlését kérni. Amennyiben az alábbi követelmények egyike teljesül, szükségtelen késlekedés nélkül töröljük személyes adatait:
     • A feldolgozás eredeti céljaiból többé már nincs szükségünk az Ön személyes adataira;
     • A hozzájárulást igénylő célok tekintetében Ön visszavonta hozzájárulását és emellett nincs egyéb okunk adatai feldolgozásának folytatására;
     • Ön él az adatfeldolgozás elleni tiltakozás jogával (lásd: (g) Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga) az általunk jogos érdekeink alapján feldolgozott személyes adatai tekintetében és megállapítjuk, hogy többé már nem rendelkezünk olyan jogos érdekekkel, amelyek feljogosítanának minket az adatok feldolgozására; vagy
     • Az Ön véleménye szerint a személyes adatok feldolgozása többé már nincs összhangban az általános érvényű szabályozásokkal.
    • Ez a jog nem érvényesíthető ha az Ön személyes adatainak feldolgozása továbbra is szükséges számunkra a jogi kötelezettségeinknek való megfelelőség érdekében vagy jogi követeléseink megalapozása, érvényesítése vagy védelme érdekében (lásd: E. pont: Miért dolgozunk fel személyes adatokat és mi jogosít fel minket erre?).
   5. Adatfeldolgozás-korlátozási jog
    • Bizonyos esetekben a törléshez való jog mellett adatfeldolgozás-korlátozási jogával is élhet. Ez a jog lehetővé teszi, hogy bizonyos esetekben felszólítson minket arra, hogy személyes adatait jelöljük meg és azokat ne vessük alá további feldolgozásnak - ez a korlátozás azonban nem örökös érvényű (mint a törlési jog gyakorlása esetén), hanem egy meghatározott időre szól. A személyes adatok feldolgozását az alábbi esetekben vagyunk kötelesek korlátozni:
     • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, amíg megállapodunk arról, hogy mely adatok pontosak;
     • Személyes adatait megfelelő jogalap nélkül dolgozzuk fel (pl. a szükséges adatok körén túl feldolgozott adatok), azonban Ön az ilyen adatok törlése előtt csak korlátozni szeretné azok feldolgozását (pl. ha Ön úgy véli, hogy a jövőben az ilyen adatokat amúgy is át kívánja majd adni számunkra);
     • A fenti feldolgozási célokból a továbbiakban már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, azonban Önnek szüksége van azokra, hogy jogi követeléseit megalapozza, érvényesítse vagy megvédje; vagy
     • Ön tiltakozik a feldolgozás ellen. A tiltakozás joga részletesebben a (g) Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga című pontban kerül meghatározásra. Amíg tiltakozás jogszerűségét kivizsgáljuk, kötelesek vagyunk személyes adatainak feldolgozását korlátozni.
   6. Adathordozási jog
    • Ön jogosult az Ön által részünkre saját hozzájárulása alapján, illetve a szerződés teljesítése során átadott és általunk feldolgozott személyes adatok mindegyikének másolatát tőlünk igényelni (lásd: E. pont: Miért dolgozunk fel személyes adatokat és mi jogosít fel minket erre?). Személyes adatait egy struktúrált, gyakran használt és gépek által olvasható formában adjuk majd át. Annak biztosítása érdekében, hogy az adatokat az Ön kérésére egyszerűen továbbítani tudjuk, előfordulhat, hogy kizárólag az elektronikus adatbázisainkban automatikusan feldolgozott adatokat továbbítjuk majd.
   7. Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga
    • Ön jogosult az Ön személyes adatainak a mi jogos érdekünk alapján történő feldolgozása ellen tiltakozni (lásd: E. pont: Miért dolgozunk fel személyes adatokat és mi jogosít fel minket erre?) A marketing tevékenységek esetében automatikusan felhagyunk majd személyes adatainak feldolgozásával; eltérő esetben csak akkor hagyunk majd fel az adatfeldolgozással, ha az adatfeldolgozásnak nincs meggyőző jogi alapja.
    • Az alábbi célokból történő adatfeldolgozás ellen tiltakozhat: Szolgáltatásaink jogosulatlan felhasználásával és a jogszerűtlen viselkedéssel szembeni védelem; szolgáltatásaink fejlesztése azok használata alapján; belső feljegyzéseink, valamint jogaink és érdekeink védelme; szolgáltatásaink támogatása és hirdetése; anonimizált elemzések készítése partnereink számára.
   8. A panaszbenyújtás joga
    • A fenti jogok a fent meghatározott módon történő gyakorlása nem zárja ki a panasz benyújtásának jogát az illetékes felügyelőhatósághoz. Ezt a jogát különösen akkor érvényesítheti, ha úgy gondolja, hogy személyes adatait jogszerűtlenül vagy a vonatkozó, általános érvényű szabályozásokat sértő módon dolgozzuk fel. Az Ön személyes adatainak általunk történő feldolgozása tekintetében a Cseh Személyes Adatvédelmi Hatósághoz (székhelye: Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, Cseh Köztársaság) vagy a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Magyarország) nyújthat be panaszt.
  • Hozzájárulását a következő címre küldött e-mail formájában vonhatja vissza: r.0G2Q.@UXis.6.@nT.@lfVr.f.hntfJo@Le.@@VwXjr...@VYoaRSn.@BZ.gO.1yd@o.e7Kf.@Pgh@.2.C@o.g.8S7q.C4it.hdou@S9...F. Fontos, hogy a hozzájárulása visszavonása esetén a regisztráció során használt e-mail címről írjon nekünk, hogy meg tudjunk bizonyosodni személyazonosságáról! Amennyiben hozzájárulását a RONDOgo vagy a harmadik fél partnerek bármelyike tekintetében vonja vissza, a visszavonás a többi érintett társaságra is vonatkozik majd, amely azt jelenti, hogy a megadott időpont után ezek egyike sem tudja majd személyes adatai feldolgozását a megadott célokból folytatni. Ha visszavonja hozzájárulását, feltételezzük majd, hogy Ön nem kívánja, hogy személyes adatait marketing célokból továbbra is feldolgozzuk még a korábban esetlegesen megadott marketing hozzájárulások vagy bármely egyéb határozott marketing hozzájárulás alapján sem. Ezért minden egyéb, esetlegesen adott marketing hozzájárulását is visszavontnak tekintünk majd.
 9. Hogyan gyakorolhatja vonatkozó jogait?
  • A személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos minden ügyben - függetlenül attól, hogy kérdésről, joggyakorlásról, panasz benyújtásáról vagy bármely egyéb ügyről van szó - felveheti a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a következő címen: r.0G2Q.@UXis.6.@nT.@lfVr.f.hntfJo@Le.@@VwXjr...@VYoaRSn.@BZ.gO.1yd@o.e7Kf.@Pgh@.2.C@o.g.8S7q.C4it.hdou@S9...F. Megkeresésére szükségtelen késlekedés nélkül, legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk majd. Rendkívüli esetekben, különösen egy adott megkeresés összetett jellege esetén, ezt az időszakot további két hónappal meghosszabbíthatjuk. Természetesen értesítjük majd az ilyen esetleges meghosszabbításokkal és azok indoklásával kapcsolatban.
  • A joggyakorlása szolgáló formanyomtatványok
  • Jogai gyakorlásának megkönnyítése érdekében a Rólunk oldalon található formanyomtatványokat is használhatja.